ГРАФИКЪТ

Графикът на фирмата, сериозен професионалист с над 12 години опит в графичният дизайн, както на таблет, така и на фотошот и рисуване с моливи дори. Неговите умения пресъздават вашите мечти в реални проекти.