Да ти видя шрифта, за да ти кажа какъв си

Цивилизацията генерира модели за подражание. А възможно ли е да се достигне висока степен на развитие без писменост?

Шрифтовете говорят. Едни крещят, други са по-дискретни. Има ли кой да чуе обаче? Нещо повече, типографските шрифтове са стожери в културния облик на едно общество.

typewriter1

Увлекателно видео с шрифтовете в исторически план.

Шеговито казано „Умният пише, глупавият помни“. Преди възникването на писмеността хората пазили в паметта си това, което са научили. Изнамирането на   финикийската писменост е от общочовешко значение.

Под нейно влияние възникват всички познати азбуки. Гласните се произнасят, но не се изписват. Посоката на писане е от дясно наляво.

phoenician_alphabet

Първата истинска азбука е гръцката. Адаптирана от финикийците. Предшестващите писмености графично изобразявали цели думи или ловни сцени.

Предполага се, че латинската азбука е преобразена версия на тогавашната гръцка. Най-разпространената азбука в света. Логично. Все пак е продукт на най-влиятелната империя съществувала някога. Най-характерната черта е, че всички букви са главни, т. нар. „капитален шрифт“. Повечето азбуки по света са изписвани от ляво надясно. Какво да се прави? Латинска доминация.

spqr1

Интересно. Днес съществуват писмености, в които изписването се случва в някои от четирите посоки. Включително отдолу – нагоре.

Както знаем, в епохата на Ренесанса се възраждат античните традиции. Такъв е случаят и с курсивния шрифт. По-известен като „италик“. Буквите се изписват под наклон от 15°. Целта е рационална. Буквите са сбити. Пести се място.

italic

Научно-технологичното развитие на човечеството доведе до неизчерпаемост от шрифтове. Дай да ти видя шрифта, за да ти кажа какъв си…

scripts

Scripta manent, verba Volant – Написаното остава, думите отлитат.